Vmbo

Het vmbo is onderverdeeld in vier leerwegen: BB, KB, GL en TL. Zelf heb ik ervaring op al deze niveaus. Negen jaar lang werkte ik op en vmbo groenschool. Daar werkte ik naast wiskundedocent ook als zorgcoördinator. Vanaf 2008 werk ik in het voortgezet speciaal onderwijs, waar ik meer persoonlijke begeleiding kan bieden. Ook ben ik meer dan tien jaar examinator voor de staatsexamens, waar ik veel vmbo examens heb afgenomen. 

Wil je een afspraak maken of meer informatie? Neem dan contact op. 

Havo

Ik heb zes jaar ervaring als wiskundedocent op de havo. Momenteel geef ik les aan de leerjaren één tot en met in wiskunde A en alle leerjaren wiskunde BBijles wiskunde geef ik aan leerlingen met wiskunde A en B tot en met het eindexamen. Bijles wiskunde C en D is in overleg mogelijk. 

Wil je een afspraak maken of meer informatie? Neem dan contact op. 

Vwo

Ik heb zes jaar ervaring als wiskundedocent op het vwo. Momenteel geef ik les aan de leerjaren één tot en met vier met wiskunde A en BBijles wiskunde geef ik aan leerlingen met wiskunde A en B tot en met leerjaar vier. Bijles wiskunde C en D en hogere leerjaren is in overleg mogelijk

Wil je een afspraak maken of meer informatie? Neem dan contact op. 

WisCAT

Samen kijken we aan de hand van een oefentoets waar je sterke en zwakke punten liggen. Hiermee gaan we aan de slag, zodat je de WisCAT haalt. Van alle studenten die bij mij bijlessen hebben gevolgd, heeft ruim 90% de WisCAT ruim gehaald.
 

Wil jij ook je WisCAT in één keer halen? Neem dan contact op.